En gammal men alltid aktuell sanning är att skilja på sak och person.

Och det är enligt min uppfattning extra viktigt inom arbetslivet.

Jag är fullt medveten om att det inte alltid är helt enkelt. Det är mänskligt att till och från vara glad (kanske till och med skadeglad…), arg, ledsen eller rent ut sagt förbannad.

Arbetslivet regleras som bekant av lag och avtal. Denna reglering finns inte till för att ”krångla till det”. Regleringen finns till för att vi ska ha ett mänskligt och rättssäkert arbetsliv.

Men det mänskliga och rättssäkra arbetslivet handlar inte bara om lag och avtal.

Det handlar också till stora delar om hur vi tillsammans förvaltar och utvecklar arbetslivet.

Och i detta är samtalsklimatet en viktigt del.

Jag har under många år arbetat med arbetsrättsliga frågor. Både på arbetstagar- och arbetsgivarsidan.

Jag kan notera att det ibland (kanske i ett upprört tillstånd…) sker generella slutsatser och där en hel grupp anses vara skuld till det mesta.

Och vad värre är att dessa generella slutsatser sprids (vilket idag är enkelt via sociala medier) och till slut nästan uppfattas som sanna.

Det kan vara chefen som drabbats av en ”militant” facklig förtroendevald som i praktiken bara letar fel. Chefens slutsats kan då olyckligtvis bli att ”det där facket är bara ett problem”.

Det kan vara arbetstagaren som drabbats av ett dåligt ledarskap och då drar slutsatsen att ”alla chefer är som jobbiga insekter”.

Det kan vara anställda i en politiskt styrd verksamhet som drabbas av impopulära beslut och därmed drar slutsatsen att ”alla politiker är mindre begåvade”.

Och jag är den första att konstatera att det finns chefer som inte agerar som bra ledare, det finns fackligt förtroendevalda som inte agerar som bra förtroendevalda, det finns politiker som ibland fattar ”fel beslut” (fel baserat på den egna privata uppfattningen).

Men oavsett vad, är vårt samtalsklimat viktigt i sammanhanget.

Kritik ska framföras och vid behov debatteras. Med det får aldrig handla om gruppen eller personen. Det ska handla om agerandet, beteendet, görandet.

Sålunda skilj på sak och person.

De senaste åren har frågan om kränkande särbehandling fått tämligen stor uppmärksamhet.

För att motverka att kränkande särbehandling uppstår så finns det en rad olika åtgärder att tänka på.

Men en viktig faktor är samtalsklimatet.

Om vi menar allvar med att motarbeta kränkande särbehandling kan vi börja med samtalsklimatet.

Om vi är upprörda över något. Sov på saken och uttala kritik sedan. Lugnt och sansat.

Om vi hör någon som i skrift eller tal ger uttryck för generella uppfattningar som exempelvis ”alla höga chefer är skurkar”, bör vi ifrågasätta grunden för detta påstående (med andra ord, enkel källkritik).

Skilj på sak och person.