Det har av naturliga skäl inte undgått någon att vi har ett mycket ansträngt läge i vårt samhälle i dag på grund av Coronaviruset utbredning.

Och i detta är alla yrkesgrupper viktiga för att vi tillsammans hjälps åt.

Men självklart är vården i detta läge exeptionellt viktig.

Jag har full förståelse för att man kan känna en frustration, ilska, besvikelse över felaktiga beslut, inte minst inom vården.

Och vad som är rätt eller fel inom vården kan jag självklart inte ha någon uppfattning om. Jag vet helt enkelt för lite.

Men vi måste kunna skilja på sak och person. Vi måste kunna avstå från att skapa rykten. Vi måste kunna avstå från att skjuta budbäraren.

Till exempel skriver Magnus Snäckestrand, överläkare IVA Sahlgrenska i dagens Göteborgsposten att :

”Vi som arbetar med riktiga patienter tvingas dras med en HR-organisation som hela tiden pressar löner till de lägsta i landet”

Förstå mig rätt, jag har full förståelse för den frustration som felaktiga beslut kan leda fram till. Och jag har också full förståelse för den frustration som sannolikt lett fram till artikeln.

Men det är inte en HR-organisation som pressar, eller sätter löner. Den typ av påstående bidrar dessvärre till en ökad misstro i arbetslivet.

Kritik mot lönebildning och lönesättning i en organisation ska riktas mot den beslutande nivån, inte mot budbäraren.