Livet påverkas stort av den rådande pandemin till följd av Covid-19.

Tidigare i veckan besökte jag den lokala kvarterskrogen för att hämta mat. Jag passade på att fråga restaurangägaren om hur de upplever och hanterar sin arbetsmiljö med tanke på rådande omständigheter.

Utöver oro för vikande efterfrågan så var restaurangägaren tämligen lugn och svarade: vi följer Folkhälsomyndighetens råd så vi är trygga…

Och detta är dessvärre falsk trygghet.

Självklart ska Folkhälsomyndighetens råd följas men det fråntar inte arbetsgivaren sitt arbetsmiljöansvar.

Detta har många större arbetsgivare naturligtvis koll på.

Dock misstänker jag att denna insikt är mer varierande hos mindre arbetsgivare.

För det fall att en anställd skadas till följd av sitt arbete så är arbetsgivaren som huvudregel ansvarig. Och då lär hänvisningen till att vi följer Folkhälsomyndighetens råd väga tämligen lätt.

Varje arbetsgivare måste göra en självständig riskbedömning från sina lokala förutsättningar.

Och i sammanhanget är även arbetstagarens oro för att drabbas en viktig omständighet som ska riskbedömas.

Det kan självklart innebära att vissa arbetsgivare behöver genomföra mer ingripande åtgärder än de råd som Folkhälsomyndigheten presenterar.