Det är med stor glädje och tillförsikt jag kan konstatera att Frick Publishing å ena sidan samt Daniel Edenholm och Ulf Gustafsson från Sysarb å andra sidan tecknat förlagsavtal avseende utgivning av en ny bok.

Daniel och Ulf har båda en lång och gedigen erfarenhet av lönekartläggning och lönestrategier och det ska bli väldigt spännande att få medverka i publiceringen av deras bok.

Vad kommer boken att handla om?

På den punkten vill vi i dagsläget inte avslöja några detaljer, men vi kan i vart fall konstatera att boken kommer att handla om lön på ett eller annat sätt.

IMG_6430
Uppdatering i denna fråga kommer till hösten.