En gammal men alltid aktuell lärdom är att otydligt anställningsavtal går ut över arbetsgivaren.

Utgångspunkten i LAS 4 § är att ett anställningsavtal gäller tillsvidare. Det finns självklart också möjlighet att anställa för viss tid enligt LAS 5 § (vikariat, allmän visstidsanställning samt säsongsanställning). Om det är frågan om visstidsanställning ligger det i arbetsgivarens intresse att detta tydligt och klart framgår.

Om inte, så är utgångspunkten att det är frågan om en tillsvidareanställning.

Detta fick en arbetsgivare erfara i en nyligen avkunnad dom i Arbetsdomstolen (AD 2020:46).

I korthet hävdade arbetsgivaren att en arbetstagare till och från varit visstidsanställd och att arbetsgivaren därmed hade erbjudit anställning vid behov. Dock bestämde sig arbetsgivaren sedan för att upphöra med den verksamhet som arbetstagaren var sysselsatt med. Därmed upphörde arbetsgivaren också med att erbjuda fler visstidsanställningar.

Arbetsdomstolen konstaterade att det förelåg oklarheter i anställningsavtalet. Bland annat hade arbetsgivaren skrivit anställd från och med….Men däremot inte angivit anställd till och med…(det fanns även en del andra oklarheter).

Sålunda hade arbetstagaren blivit uppsagd på grund av arbetsbrist enligt Arbetsdomstolen.

Men eftersom det inte hade gjort någon omplaceringsutredning så konstaterade Arbetsdomstolen att det inte förelåg saklig grund för uppsägningen.

Personligen är jag av den uppfattningen att arbetsgivaren verkligen har avsett att det varit frågan om olika anställningar för viss tid.

Men oklarhet i anställningsavtalet går ut över arbetsgivaren…