www.aftonbladet.se/a/qAnMXe

Givet att det som framkommer i Aftonbladet stämmer torde det arbetsrättsliga förtroendet därmed vara förbrukat för dessa chefer. Och händelsen är än mer anmärkningsvärd.

1. I coronatider ska det inte åkas på konferens.

2. Om man åker på konferens (inte i coronatider), ska det inte förekomma alkohol.

3. Och oavsett pt 1 och pt 2 är detta beteende inte förenligt med någon anställning överhuvudtaget.

Tilläggas ska dock frågan om hur den generella kulturen inom Hörby kommun är? Oftast är ett sådant stenåldersbeteende en del i ett större sammanhang.