KRÖNIKA. Det är naturligtvis alltid viktigt att vara med i sin tid. Med andra ord att hålla sig någorlunda uppdaterad över vad som händer i samhället. Exempelvis införandet av allmän rösträtt, 40-timmars arbetsvecka och andra viktiga historiska milstolpar.
— Läs på www.lag-avtal.se/asikter/kommundirektoren-i-horby-hoppade-i-galen-tunna-7002541