Farsen i Hörby kommun fortsätter. Enligt massmedia (läs här) så har kommundirektören och socialchefen inte fått fortsatt förtroende som anställda i Hörby kommun. Bakgrunden till det inträffade är att två chefer, varav socialchefen är den ena, på en konferens tidigare höstas valde att klä av sig nakna och hoppa i polen.

Det ska i sammanhanget tilläggas att kommundirektören inte är den andra nakenbadaren.

Men det är, enligt min bedömning rimligt att kommundirektören avgår, främst p.g.a bristande krishantering. Hon har tidigare viftat bort det inträffade.

Givet att uppgifter i massmedia är korrekta så är den andra nakenbadande chefen kommunens HR-chef.

Och nu när kommundirektören inte längre är kvar är den nakenbadande HR-chefen dessutom tf kommundirektör.

Det är sannerligen en fars.

Enligt min uppfattning är det helt otänkbart att det finns något förtroende för en nakenbadande HR-chef.

Detta väcker sålunda en del frågor inför framtiden.

Hur ska HR-chefen kunna hantera kommande personalfrågor som exempelvis kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller andra förekommande frågor?

Jag är naturligtvis fullt medveten om att denna fråga, i likhet med andra frågor, kräver en korrekt arbetsrättslig bedömning vad avser det arbetsrättsliga.

Men i detta fall är det främst frågan om förtroende och eget personligt ansvar.

Att HR-chefen trots det inträffade väljer att stanna kvar, och dessutom just nu på en högre chefsbefattning är för mig märkligt.

Men sålunda tycks jobbannonsen innehålla frasen; bada naken – bli befordrad.