Och i förra veckan meddelade LO att man inte kunde acceptera det slutbud som Svenskt näringsliv lämnat i det som slarvigt kallas för LAS-förhandlingarna.

Jag kan notera att PTK och Svenskt näringsliv är överens. Sålunda vore det klädsamt om regeringen nu går vidare, i linje med vad man tidigare sagt, och utarbetar lagförslag baserat på innehållet i detta slutbud.

Det är inte rimligt att LO har vetorätt på arbetsrättsliga frågor.