www.frickhrconsulting.com/kursinbjudan-44856841

Med anledning av tidigare händelser i Hörby kommun har frågor aktualiseras avseende sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och kränkande ledarskap. Jag erbjuder därför med relativt kort varsel en halvdagsutbildning på detta tema. Dela gärna och naturligtvis varmt välkommen med din/er anmälan.