En ständigt aktuell fråga för chefer är naturligtvis konsten att sätta rätt lön.

Likaså handlar det om mod att i vissa fall avstå från att ändra arbetstagarens lön. Med andra ord 0 kr i löneutveckling.

Skälen till oförändrad lön kan variera. Exempelvis att arbetstagaren:

  • befinner sig i ett väl hävdat löneläge
  • är nyanställd och lönesatt i årets löneläge
  • nyligen har omplacerats till lägre befattning men ändå fått behålla lönen

Men det kan också vara frågan om att arbetstagaren brister i sina arbetsrättsliga åtaganden.

När en arbetsgivare avser att säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl är det självklart viktigt att kunna visa på att arbetstagaren inte klarar sitt arbete samt att arbetsgivaren tydligt har gjort arbetstagaren medveten om detta.

Och i detta är tidigare lönesättning ofta av intresse.

Om en arbetstagare, trots att han/hon inte klarar av sitt arbete ändå får en löneutveckling så betyder detta att arbetsgivaren trots allt accepterar läget.

Om arbetsgivaren däremot vågar vara tydlig och därmed inte ändra lönen så kan denna åtgärd sedan bli en del av bevisningen vid rättslig prövning.

Nyligen har Arbetsdomstolen konstaterat detta i AD 2020:58.

Domstolen skriver bland annat på sidan 5: ”Vid lönesamtal i januari 2017 fick T.H. oförändrad lön och det upprättades därefter – den 14 februari 2017 – en åtgärdsplan /…/”

Sålunda viktigt att vara tydlig arbetsgivare och våga avstå löneförändring.