Frågan om Eliassons ”nödvändiga” resa handlar om förtroende, eller rättare sagt brist på förtroende.

Och det är märkbart tyst från alla anställda inom MSB.

Något märkligt om Eliasson skulle ha orubbat internt förtroende.

Eller är det en tysthetskultur som råder inom MSB?

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-svart-for-eliasson-att-sitta-kvar