Och då kan jag notera (givet att Expressens uppgifter stämmer) att tystnaden från personalen inom MSB börjar brytas. I denna fråga är det av yttersta vikt att offentligt anställda inom MSB nyttjar sin yttrandefrihet

www.expressen.se/nyheter/stor-upprordhet-internt-hos-msb-krav-pa-att-dan-eliasson-avgar/