Då är det nytt år och inom många avtalsområden ska nya löner sättas.

För lönesättande chefer är det viktigt att vara trygg i sin arbetsgivarroll och därmed både våga och kunna sätta rätt individuell lön.

Läs gärna mer i bifogad fil om indivuduell lön. Dela gärna!