Som jag meddelat i tidigare inlägg (11 juni 2020) har Frick Publishing å ena sidan samt Daniel Edenholm och Ulf Gustafsson från Sysarb å andra sidan tecknat förlagsavtal avseende utgivning av en ny bok – Mer jämställda löner – handbok för chefer.

Under sommar- och höst har Daniel och Ulf arbetat intensivt med att skriva text.

Under november och december har vi tillsammans med Annika Abrahamsson (redaktör) bearbetat och korrekturläst texten.

Nu håller vi på att tillsammans med Daniel Åberg (grafisk formgivning) att slutföra manus i dess slutliga form.

Boken beräknas vara klar och möjlig att beställa i början av mars 2021.