Kränkande särbehandling är självklart ingen som ska förekomma. Frågan om kränkande särbehandling kan från tid till annan vålla en del diskussioner. Ladda gärna ner och läs mer…