Drivkraften att starta och driva ett företag baseras på att det i grunden finns en affärsidé. Ofta inom den egna professionen. Exempelvis snickaren som startar byggfirma, vårdpersonal som startar privat vårdcentral, revisorn som startar revisionsfirma.

Den första tanken är inte att därmed kunna arbetsrätt.

I takt med att företaget växer och rekrytering påbörjas blir arbetsrätten gällande.

Redan efter ett fåtal anställda behöver arbetsgivaren ha koll på arbetsrätt. Det är inte frågan om att vara expert utan helt enkelt ha koll. Men många små och medelstora företag har ingen HR-avdelning och omfattas ej heller alltid av kollektivavtal.

Jag har därför tagit fram en helt anpassad, digital arbetsrättsutbildning, för små och medelstora företag.

Utbildningen startar senare i vår.

Är du småföretagare, anmäl dig gärna till denna utbildning.

Känner du någon småföretagare, tipsa gärna om denna kurs. Läs mer här