Under våren 2021 kommer jag att starta Arbetsrättsnytt – online.

Sedan jag lanserade denna tjänst på hemsidan har jag fått en del frågor från intressenter och jag tänker därför mycket kort dela dessa frågor (och svar givetvis…) till dig som läser detta.

Fråga 1: Vad är Arbetsrättsnytt – online?

Svar: Enkelt uttryckt en serie livesända miniföreläsningar där jag sammanfattar viktiga arbetsrättsliga domar och i förekommande fall arbetsrättsliga utredningar och lagförslag

Fråga 2: Kan jag som deltagare få tillgång till livesändningen i efterhand?

Svar: Ja, den kommer att vara tillgänglig i 30 dagar efter sändning

Fråga 3: Har jag möjlighet att ställa frågor under livesändningen?

Svar: Ja det är möjligt och en av ”poängerna” med livesändning. Det är sålunda inte ”bara” en förinspelad film.

Fråga 4: Är det digitalt bara för att vi för närvarande har en pandemi?

Svar: Nej, det är inte huvudskälet. Självklart spelar pandemin roll men jag är övertygad om att denna form av återkommande korta uppdateringar lämpas sig bäst i det digitala formatet.

Fråga 5: Kan jag överlåta min plats till en kollega?

Svar: Ja, det är möjligt.

Fråga 6: Vem är den främsta målgruppen?

Svar: Primärt är det olika funktioner inom HR och fackligt förtroendevalda. Men naturligtvis även chefer med personalansvar har stor nytta av att vara med.

Fråga 7: Vad kostar det?

Svar: Min ambition är att kunna erbjuda en högkvalitativ, löpande arbetsrättsuppdatering till ett rimligt pris. Därför är kostnaden endast 595 kr/månad/person vilket är enligt min bedömning betydligt lägre än motsvarande tjänster hos andra.

Fråga 8: Det föreligger alltid en osäkerhet vid ”nya” produkter huruvida de kommer att starta eller ej (oftast beroende av om det kommer att vara tillräckligt med anmälda). Kommer Arbetsrättsnytt online att starta?

Svar: Ja, det är min bedömning att det kommer att starta längre fram i vår.

Fråga 9: Vi är flera på vår HR-avdelning som vill få tillgång till Arbetsrättnytt – online. Kan vi få mängdrabatt?

Svar: Ja, det är möjligt. Kontakta mig via mobil: 070 – 660 16 22 eller e-post: georg@frickhrconsulting.com för fotsatt dialog.

Fråga 10: Var kan jag få mer information?

Svar: Läs mer här, eller ring mig på telefon 070-660 16 22 så berättar jag mer.