Och då har vi fått böcker från tryckeriet, och det är alltid en skön känsla när en bok är klar.

Frick Publishing AB har haft förmånen att ge ut boken Mer jämställda löner, skriven av Daniel Edenholm och Ulf Gustavsson.

Stort tack för att strålande samarbete och grattis till boken!

I sammanhanget har jag också passat på att ställa en del frågor till Daniel och Ulf (se nedan).

Och boken går självklart att beställa här.

Varför har ni skrivit den här boken?

I vårt dagliga arbete med att erbjuda stöd till chefer och arbetsgivare runt om i landet med lönebildning, lönekartläggning och lönesättning, har vi mött mycket frustration kring att arbetet med jämställda löner inte ”kommer i mål”.

Det är en del i arbetet med individuell lönesättning som ”skaver”. Många chefer upplever det som en stor utmaning att bedöma prestation och att lönesätta rättvist och att dessutom kommunicera om lönesättning med sin medarbetare. Här vill vi ge chefer såväl kunskap som verktyg för att systematisera sitt arbete med lönesättningen vilket gynnar såväl kvinnor som män.

Vad är syftet med boken?

Chefer har ju till uppdrag att med lönen som instrument belöna medarbetare likvärdigt – oavsett kön – för deras bidrag till måluppfyllelse och utveckling i din organisation. Boken vill hjälpa chefer just med det!

Syftet med boken är därför att hjälpa chefer att gå från att förklara varför löneskillnaderna mellan kvinnor och män ser ut som de gör, till att i dialog med kollegor och medarbetare förändra och utveckla för att nå målet jämställda löner!

Vi vill hjälpa chefer att förstå att arbetet med att nå jämställda löner handlar om att identifiera utvecklingsområden, ändra processen för hur lön sätts och våga vara transparenta med lönesättningsarbetet.

Varför bör en chef läsa boken?

Alla chefer bör läsa den för att få en bättre förståelse för lönebildning i allmänhet, och hur man bedriver arbete för att nå jämställda löner i synnerhet.

Det är en handbok som konkret beskriver hur man gör – och därmed underlättar för chefer – att ta ett förnyat grepp om en del av lönebildningen där många ännu inte lyckats nå målet, jämställda löner i sin egen organisation.

Vi kan väl tillägga att även om tilltalet i boken är till chefer känner vi starkt att även de som arbetar med HR-frågor i allmänhet såväl som fackliga företrädare – och därmed alla som jobbar med löneprocessen – kan få bra inspel till sitt arbete genom att läsa boken.

Är det något som varit speciellt utmanande/svårt/utvecklande i ”skrivprocessen”?

Det vi tar med oss är vikten av att sätta av tid för det arbete det faktiskt innebär att skriva en bok. Det görs inte av sig själv. Vi bokade in några ”skrivarveckor” där vi inte hade något annat på agendan än att skriva innehåll. Det var mycket mer effektivt än att ge oss uppdrag att producera innehåll mitt emellan alla andra uppdrag som fyller våra arbetsdagar

Vad vill ni ge för råd till andra som vill skriva en bok?

Lägg en gedigen grund! Jobba mycket med att ta fram och utveckla ett väl genomtänkt och strukturerat synopsis. Vad vill ni berätta och i vilken ordning. Var sedan flexibla under resan för ni kommer komma på andra infallsvinklar. Det är ju modernt att arbeta agilt – det behövs i bokskrivandet. Kombinera arbete utifrån synopsis och våga ändra under resan.

Ta tid på er! Gör en realistiskt tidsplan och avsätt tid i kalendern för arbetet.