Arbetsrättslig uppdatering för hela HR-avdelningen till rimlig kostnad

I dag (23 april) sände vi första avsnittet av Arbetsrättsnytt- online.

Nästa avsnitt kommer att sändas den 28 maj och då kommer vi bland annat att gå igenom kommande förslag om ändringar i LAS, nya Visselblåsarregler samt intressanta rättsfall från Arbetsdomstolen.

Du/ni kan anmäla er när som helst och därmed få tillgång till löpande uppdateringar varje månad.

Via Arbetsrättsnytt- online kommer får ni på ett enkelt sätt (via dator, telefon eller läsplatta) ta del av arbetsrättslig uppdatering oavsett var ni befinner er.

 Arbetsrättsnytt – online är ett digitalt genomförande via Teams. Fördelarna är många:

  • Miljömässigt bra då vi därmed minskar vårt resande och negativa miljöpåverkan
  • Ekonomisk fördelaktigt då det är möjligt att hålla kostnaden nere
  • Tidseffektivt för alla

Arbetsrättsnytt – online består av löpande uppdatering 1 gång/månad där Georg Frick på ett så pedagogiskt sätt som möjligt kommer att förklara och analysera aktuella arbetsrättsliga nyheter. Det finns också möjlighet för dig som deltagare att innan varje avsnitt maila in frågeställningar och funderingar som du vill ska kommenteras.

Varje tillfälle är livesändning. Datum och tid för livesändningarna finns på hemsidan.

Tidsomfattning/tillfälle är beroende av hur mycket som ”är på gång” men beräknat är c:a 1 timme/tillfälle.

Efter genomförd livesänding kommer det senaste avsnittet, presentationsbilder, aktuella domar, utredningar m m att vara tillgängligt under c:a 1 månad (via inloggning på hemsidan).

Målgrupp: HR funktioner, chefer med personalansvar, skyddsombud samt fackligt förtroendevalda

Omfattning: Löpande 1 gång/månad (uppehåll i juni, juli och augusti) med reservation för ändringar med kort varsel, exempel på grund av oförutsedda händelser. För det fall att ändring sker kommer aktuellt tillfälle att genomföras vid annat kommande datum.

Plats: Online, länk till varje månadsuppdatering kommer att skickas till din e-post några dagar i förväg. 

Läs mer och anmäl här.