Inbjudan till webbinarium

Som huvudregel har arbetssökande ingen skyldighet att på eget initiativ informera en tilltänkt arbetsgivare om bakgrund, referenser, betyg och liknande. Finns det några fall, där utgångspunkten om ”befintligt skick” inte gäller i rekryteringssammanhang?

I mitt kommande webbinarium redogör jag praktiskt och konkret för arbetssökandes upplysningsplikt och arbetsgivares undersökningsmöjlighet.

Arbetsrätten blir tillämpbar när ett anställningsförhållande har uppstått och parterna är överens. Men det finns flera rättsliga fällor och frågor som arbetsgivaren måste förhålla sig till innan anställningsavtalet har ingåtts.

En felaktig rekrytering kan innebära stora och onödiga kostnader för den tilltänkte arbetsgivaren.

Ur innehållet 

  • Arbetssökandes upplysningsplikt, finns det?
  • Vad händer om den arbetsökande ljuger?
  • Kan man fråga ”vad som helst” ?
  • Arbetsgivarens undersökningsmöjlighet
  • Diskrimineringslagen gäller även i rekryteringsprocessen
  • Vilkora inte anställningen
  • Bakgrundskontroller
  • Utdrag ur belastningsregister
  • Utdrag från Försäkringskassan
  • Välj rätt anställningsform

Läs mer och anmäl dig här