Då kan jag med glädje konstatera att min nya bok precis anlänt från tryckeriet.

Rekrytering och arbetsrätt är en bok som jag valt att skriva för att belysa de olika juridiska aspekter som finns i en rekryteringsprocess.

Boken avser inte att beskriva rekrytering avseende urval, tester m m. Fokus är endast det juridiska.

Boken är skriven i handboksform och målgruppen är alla som arbetar med rekrytering och anställning. Jag går kortfattat igenom de viktigaste juridiska apsekterna i rekryteringsarbetet på den svenska arbetsmarknaden. Bland annat nedanstående avsnitt.

 • Rekrytera, anlita eller hyra?
 • Arbetsrättsliga aspekter på jobbannonsen
 • Arbetsgivarens fria anställningsrätt och dess begränsningar
 • Arbetssökandes upplysningsplikt och arbetsgivarens ångerrätt
 • Arbetsgivarens undersökningsmöjlighet
 • Registerkontroll
 • Drogtest
 • Rekrytera minderåriga
 • Rekrytera arbetstagare från andra länder
 • Anställningsformer enligt LAS
 • Förhandlingsskyldighet enligt MBL i vissa fall

Boken går att beställa här