Felinformerad eller felciterad?

Under pågående pandemi och vaccinationsprocess är det av naturliga skäl många arbetsgivare som funderar över hur man på bästa möjliga sätt ska kunna bedriva sin verksamhet under så säkra (mot smitta av covid-19) former som möjligt.

Och som jag skrivit i tidigare inlägg avseende dessa frågor är det i skrivande stund en del arbetsrättsliga frågor avseende denna problematik som ännu är oprövade.

Men allt är inte oklart.

Jag noterar att svt Nyheter rapporterar att ett vård- och omsorgsboende i Skellefteå blivit drabbat av ett stort covidutbrott.

Läs artikeln här.

I artikeln står det bland annat att läsa följande:

Kan inte hindra ovaccinerad personal

Det är ett fritt val att vaccinera sig mot covid-19, men kommunerna får inte föra register över vilken personal som är vaccinerad eller inte. De får inte heller särbehandla någon som valt att inte vaccinera sig. Det gör att kommunen alltså inte kan hindra ovaccinerad personal att utföra sina arbetsuppgifter, även om de arbetar med äldre eller sköra.

Jag menar att ovanstående stycke innehåller både rätt och fel.

Påstående 1: Det är ett fritt val att vaccinera sig mot covid- 19

Ja, det är rätt.

Påstående 2: Kommunerna får inte föra register över vilken personal som är vaccinerad eller inte

Ja det är med högsta sannolikhet rätt eftersom det är frågan om en känslig personuppgift och en registrering av detta skulle sannolikt strida mot GDPR. Möjligen om vi i en framtid får en lagstiftning som ger denna rätt kan det blir möjligt.

Påstående 3: De får inte heller särbehandla någon som valt att inte vaccinera sig

Nej detta är fel. Det finns ingen rättslig grund för en ovaccinerad eller vaccinerad att hävda denna rätt.

Påstående 4: Det gör att kommunen alltså inte kan hindra ovaccinerad personal att utföra sina arbetsuppgifter, även om de arbetar med äldre eller sköra

Nej detta är fel. Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och har sålunda rätt att själv bestämma vem och vilka arbetstagare som gör respektive arbetsuppgifter.

Slutsats

Antingen är det texten som blivit fel (felciterad) eller så har ansvarig chef dessvärre fått fel information.