Intressant att notera att Arbetsdomstolen är tämligen kritisk mot föreslagna ändringar i LAS…