Med all respekt för Previas komptens i många frågor. Men att påstå att en arbetsgivare inte får ta reda på om en medarbetare är vaccinerad eller inte är direkt felaktigt. Arbetsgivaren får fråga men inte föra register. Och arbetsgivaren får fråga men medarbetaren behöver självklart inte svara. Men frågan får ställas. Olyckligt att Previa förmedlar en felaktig uppfattning.
— Läs på www.previa.se/livet-och-jobbet/tillbaka-till-kontoret/