Skippa LAS utredningen och gör om och gör rätt

Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK), Industrifacket Metall (IF Metall) och Svenska Kommunalarbetareförbundet har som bekant träffat en överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd.

De har bland annat gemensamt begärt att regeringen tar fram lagförslag för att i enlighet med principöverenskommelsen reformera arbetsrätten.

Med andra ord. Vissa av arbetsmarknadens parter beställer och regeringen genomför.

Och så har skett via Ds 2021:17

Men en klok åtgärd vore att skippa denna utredning, gör om och gör rätt.

Det kan förvisso låta drastiskt och onödigt att skippa utredningen då det till dags datum har lagts ner mycket arbete i detta projekt.

Mitt ställningstagande baseras dock inte på sakinnehållet eftersom här finns både bra och mindre bra förslag – som det självklart alltid finns i olika lagförslag.

Mitt ställningstagande baseras på att det inte är hela arbetsmarknaden som getts tillfälle att påverka utformningen av nu gällande förslag.

Det är enligt min uppfattning rimligt att samtliga parter på arbetsmarknaden ska ges samma möjligheter.

Så är det inte.

Exempelvis står SKR (Sveriges kommuner och regioner) utanför detta arbete, så även Småföretagarnas riksförbund. Bara för att nämna några.

Så devisen gör om, gör rätt torde vara en klok åtgärd.