Den 22 mars lämnas prop om ”nya LAS” till Riksdagen.

https://www.regeringen.se/48e70b/contentassets/797a51e262134dd18a787777918221a0/propositionsforteckning-varen-2022