I skrivande stund är det den 24 augusti och snart (den 1 oktober) börjar de nya reglerna i LAS att tillämpas.

Dessa förändringar påverkar exempelvis frågor om anställningsformer, omplacering, undantag från turordning, tvister om uppsägning och avsked m m.

Med anledning av dessa förändringar har jag nu uppdaterat både boken Arbetsrätt – handbok för chefer samt boken Att hantera misskötsel – handbok för chefer.

Böckerna finns att beställa här eller via Bokus och/eller Adlibris.