Då är jag i Göteborg för att genomföra två intensiva kursdagar i grundläggande och praktisk arbetsrätt för Kunskapsgruppens räkning. Deltagare från en mängd olika organisationer som sannolikt kommer att bidra till många intressanta reflektioner och diskussioner.