KRÖNIKA. Den svenska modellen ska inte användas för att runda arbetstidslagstiftningen, skriver Georg Frick med anledning av de ändrade reglerna för dygnsvila för vårdpersonal.
— Läs på www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/svenska-modellen-ska-inte-anvandas-for-att-runda-lagstiftning-7043325