Sent i går (22 februari) meddelades att Mats Löfving hittats död i sitt hem vilket är en djupt tragisk händelse.

Jag konstaterar också att det under en längre tid via massmedia har varit en hel del skriverier om alla olika turer inom Polismyndigheten.

Och i går presenterades även utredningen av dessa turer.

Oavsett vad som är rätt eller fel i de interna frågorna inom Polismyndigheten denna gång. Och oavsett vad som kanske inom någon annan organisation nästa gång är rätt eller fel så vore det önskvärt att samhällsdebatten skiljer på sak och person.

För det fall att någon arbetsrättslig åtgärd ska, eller inte ska vidtas så låt den arbetsrättsliga processen hanteras först.

Här har massmedia ett ansvar enligt min uppfattning.

Ett ansvar man har brustit i.

Den massmediala rapporteringen har dessvärre varit spekulationer och svarta rubriker. Och olika ”experter” har till och från både i TV och via dagspress gett uttryck för sin sanning.

Oavsett vad som är rätt eller fel i sakfrågan just nu (d v s det interna inom Polismyndigheten) så än en gång, låt arbetsrätten hanteras först innan någon eller några dömer i förhand.