Den 20 oktober avgörs det

I morgon den 20 oktober 2021 avgörs det på HR-galan vilken bok som blir årets HR-bok.

Inledningsvis kan jag konstatera att oavsett vem som blir vinnare så är samtliga tre titlar redan vinnare i och med nomineringen. Stort grattis till er alla!

De nominerade böckerna är:

 • Transformativ förändring och agilt ledarskap (Eva Norrman Brandt)
 • Mer jämställda löner: handbok för chefer (Daniel Edenholm och Ulf Gustavsson)
 • Vägra väggen. Facit till hållbara medarbetare (Maria Ergül)

Men självklart brinner jag extra för boken Mer jämställda löner, handbok för chefer då jag via Frick Publishing varit med och producerat denna bok tillsammans med Daniel och Ulf.

Och oavsett vilken bok som vinner så är frågan om jämställd lön en aktuell fråga, inte minst i ljuset av vad som eventuellt kan komma att inträffa inom detta område i framtiden.

För närvarande pågår ett arbete inom EU där det föreligger förslag till nytt EU-direktiv avseende ökad insyn i lönesättningen.

Förslaget innebär i korthet bland annat att:

 • Varje land ska ta fram metoder som möjliggör att jämföra ett arbetes värde med hjälp av objektiva kriterier
 • Arbetsgivare ska bli skyldiga att ange ingångslön eller löneintervall för den som söker ett arbete
 • Arbetsgivare förbjuds att fråga en arbetssökande om vad han eller hon tjänade på sitt förra arbete
 • Arbetsgivare med mer än 250 anställda ska publicera sina lönekartläggningar offentligt

Oavsett vad som händer med detta EU-förslag så är min prognos att det under alla omständigheter kommer att ske förändringar och lagskärpningar inom löneområdet inom en inte allt för avlägsen framtid.

Därför kan det vara klokt och bra att redan nu vara förberedd.

Och för detta är boken Mer jämställda löner. Handbok för chefer ett bra stöd.

Vill du beställa boken kan du göra det här.

Skippa LAS utredningen

Skippa LAS utredningen och gör om och gör rätt

Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK), Industrifacket Metall (IF Metall) och Svenska Kommunalarbetareförbundet har som bekant träffat en överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd.

De har bland annat gemensamt begärt att regeringen tar fram lagförslag för att i enlighet med principöverenskommelsen reformera arbetsrätten.

Med andra ord. Vissa av arbetsmarknadens parter beställer och regeringen genomför.

Och så har skett via Ds 2021:17

Men en klok åtgärd vore att skippa denna utredning, gör om och gör rätt.

Det kan förvisso låta drastiskt och onödigt att skippa utredningen då det till dags datum har lagts ner mycket arbete i detta projekt.

Mitt ställningstagande baseras dock inte på sakinnehållet eftersom här finns både bra och mindre bra förslag – som det självklart alltid finns i olika lagförslag.

Mitt ställningstagande baseras på att det inte är hela arbetsmarknaden som getts tillfälle att påverka utformningen av nu gällande förslag.

Det är enligt min uppfattning rimligt att samtliga parter på arbetsmarknaden ska ges samma möjligheter.

Så är det inte.

Exempelvis står SKR (Sveriges kommuner och regioner) utanför detta arbete, så även Småföretagarnas riksförbund. Bara för att nämna några.

Så devisen gör om, gör rätt torde vara en klok åtgärd.

Säker återgång till kontoret | Previa

Med all respekt för Previas komptens i många frågor. Men att påstå att en arbetsgivare inte får ta reda på om en medarbetare är vaccinerad eller inte är direkt felaktigt. Arbetsgivaren får fråga men inte föra register. Och arbetsgivaren får fråga men medarbetaren behöver självklart inte svara. Men frågan får ställas. Olyckligt att Previa förmedlar en felaktig uppfattning.
— Läs på www.previa.se/livet-och-jobbet/tillbaka-till-kontoret/

Felinformerad eller felciterad?

Felinformerad eller felciterad?

Under pågående pandemi och vaccinationsprocess är det av naturliga skäl många arbetsgivare som funderar över hur man på bästa möjliga sätt ska kunna bedriva sin verksamhet under så säkra (mot smitta av covid-19) former som möjligt.

Och som jag skrivit i tidigare inlägg avseende dessa frågor är det i skrivande stund en del arbetsrättsliga frågor avseende denna problematik som ännu är oprövade.

Men allt är inte oklart.

Jag noterar att svt Nyheter rapporterar att ett vård- och omsorgsboende i Skellefteå blivit drabbat av ett stort covidutbrott.

Läs artikeln här.

I artikeln står det bland annat att läsa följande:

Kan inte hindra ovaccinerad personal

Det är ett fritt val att vaccinera sig mot covid-19, men kommunerna får inte föra register över vilken personal som är vaccinerad eller inte. De får inte heller särbehandla någon som valt att inte vaccinera sig. Det gör att kommunen alltså inte kan hindra ovaccinerad personal att utföra sina arbetsuppgifter, även om de arbetar med äldre eller sköra.

Jag menar att ovanstående stycke innehåller både rätt och fel.

Påstående 1: Det är ett fritt val att vaccinera sig mot covid- 19

Ja, det är rätt.

Påstående 2: Kommunerna får inte föra register över vilken personal som är vaccinerad eller inte

Ja det är med högsta sannolikhet rätt eftersom det är frågan om en känslig personuppgift och en registrering av detta skulle sannolikt strida mot GDPR. Möjligen om vi i en framtid får en lagstiftning som ger denna rätt kan det blir möjligt.

Påstående 3: De får inte heller särbehandla någon som valt att inte vaccinera sig

Nej detta är fel. Det finns ingen rättslig grund för en ovaccinerad eller vaccinerad att hävda denna rätt.

Påstående 4: Det gör att kommunen alltså inte kan hindra ovaccinerad personal att utföra sina arbetsuppgifter, även om de arbetar med äldre eller sköra

Nej detta är fel. Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och har sålunda rätt att själv bestämma vem och vilka arbetstagare som gör respektive arbetsuppgifter.

Slutsats

Antingen är det texten som blivit fel (felciterad) eller så har ansvarig chef dessvärre fått fel information.

Rekrytering och arbetsrätt

Att rekrytera är en viktig och avgörande fråga för alla organisationer. Att ha koll på juridiken i rekryteringsprocessen handlar både om rättssäkerhet och riskminimering. Min nya bok Rekrytering och arbetsrätt är en kunskapssammanställning avseende ”rekryteringsjuridiken”.

Provläs gärna via nedanstående länk.

Boken går att beställa via Adlibris och Bokus.

Ny bok; Rekrytering och arbetsrätt

Då kan jag med glädje konstatera att min nya bok precis anlänt från tryckeriet.

Rekrytering och arbetsrätt är en bok som jag valt att skriva för att belysa de olika juridiska aspekter som finns i en rekryteringsprocess.

Boken avser inte att beskriva rekrytering avseende urval, tester m m. Fokus är endast det juridiska.

Boken är skriven i handboksform och målgruppen är alla som arbetar med rekrytering och anställning. Jag går kortfattat igenom de viktigaste juridiska apsekterna i rekryteringsarbetet på den svenska arbetsmarknaden. Bland annat nedanstående avsnitt.

 • Rekrytera, anlita eller hyra?
 • Arbetsrättsliga aspekter på jobbannonsen
 • Arbetsgivarens fria anställningsrätt och dess begränsningar
 • Arbetssökandes upplysningsplikt och arbetsgivarens ångerrätt
 • Arbetsgivarens undersökningsmöjlighet
 • Registerkontroll
 • Drogtest
 • Rekrytera minderåriga
 • Rekrytera arbetstagare från andra länder
 • Anställningsformer enligt LAS
 • Förhandlingsskyldighet enligt MBL i vissa fall

Boken går att beställa här