Jag håller med om att lärarna i sverige bör omvärderas. Deras status som yrkesgrupp har sjunkit alltför mycket de senaste 10 – 15 åren. De flesta kan nog hålla med mig om deras löneläge i relation till andra grupper är för lågt.

Men jag ställer mig något förundrad till lärarfackens metoder för att uppnå denna uppgradering. I den allmänna debatten är det främst lärarfacken som nedvärderar sin egen yrkesgrupp. I de lokala lönerörelserna i kommun och landsting är det ofta ett kompakt motstånd från lärarfacken att lämna den traditionella förhandlingsmodellen till förmån för dialogmodellen. Det vore sålunda önskvärt om lärarfacken klev ur sin offerroll och verkligen på allvar börjar arbeta med lönefrågan på ett konstruktivt sätt. I detta ligger naturligtvis också att en gång för alla lämna arbetstidsfrågan och acceptera 40 timmars vecka och semester som alla andra yrkesgrupper.

Jag är övertygad om att detta är viktiga åtgärder för att lärarnas viktiga roll i samhället ska synas och tas på allvar.