Inom många kollektivavtalsområden har partnerna definierat att det är obekvämt att arbeta vissa tider. Omvänt har då samma parter definierat att det sålunda är bekvämt att arbeta andra tider än de som nu råkar vara obekväma.

Dock kan någon kanske invända att arbetstid är obekväm oavsett när den inträffar…men det kanske säger mer om personen om arbetstiden?

Oftast anses den bekväma arbetstiden inträffa måndag – fredag (dagtid). Däremot anses det ofta vara mycket obekvämt att arbeta exempelvis söndagar. Och eftersom det anses vara obekvämt att arbeta dessa tider erhåller medarbetaren sålunda OB-ersättning.

Det svenska samhället brukar oftast anses vara sekulärt (definition enligt Wikipedia: Sekularisering av ett samhälle har flera betydelser. En är den process varigenom en stat inte baserar sina lagar på någon religion utan är neutral i trosfrågor).

Men när det gäller frågan om arbetstid och dess ersättningen framstår det ofta att det är vilodagen (söndag) som är mest obekväm.

Det vore sålunda en klok tanke att vi börjar fundera på arbetslivet gamla sanningar.

Vad som är obekvämt eller inte är snarare upp till varje individ att själv avgöra baserat på sin livssituation och personliga värderingar.

Alltså borde vi på sikt fasa ut OB-ersättning och istället diskutera vad som kan anses vara en rimlig lön.  Dock viktigt att framhålla att det inte är frågan om lönesänkning utan snarare en rättvisare lönesättning.