I skrivande stund är stora delar av svenskt arbetsliv på semester och än så länge känns hösten långt bort.

Dock kan en mindre framtidsspaning vara av intresse vad gäller kommande förenklingar.

Det har tidigare aviserats via Pensionsgruppens överenskommelse i december 2017 att den s.k ”LAS-åldern” ska höjas från dagens 67 år till 69 år.

I juni skickade regeringen en promemoria (Ds 2018:28) på remiss. De olika remissinstanserna ska svara senast i september 2018.

I korthet innebär regeringens förslag:

  • LAS-åldern höjs från dagens 67 år till 69 år.
  • Möjlighet att avsluta en anställning i samband med 67 års-dagen försvinner.
  • Anställningsformen ”när arbetstagaren har fyllt 67 år” försvinner.
  • Saklig grund för uppsägning för arbetstagare äldre än 69 år försvinner.

Nuvarande regelverk innebär att en arbetsgivare förhållandevis enkelt kan avsluta en anställning i samband med arbetstagarens 67-årsdag (LAS 33 §).

Men ett praktiskt problem med detta regelverk är att det enbart är möjligt att tillämpa just i samband med arbetstagarens 67-årsdag. Om arbetsgivare och arbetstagare är överens om att anställningen ska fortgå bör de då komma överens om tidsbegränsad anställning (när arbetstagaren har fyllt 67 år). Om arbetsgivaren av någon anledning inte vidtar denna åtgärd i rätt tid så kvarstår anställningen. Och för att då avsluta anställningen krävs saklig grund (personliga skäl eller arbetsbrist).

De nya föreslagna reglerna förenklar hanteringen avsevärt.

Arbetsgivare och arbetstagare som är överens om att anställningen ska fortgå även efter 69 år behöver inte göra några förändringar. Det är sålunda ”business as usual”. Om arbetsgivaren sedan vill avsluta anställningen så sker detta via en uppsägning som inte behöver vara sakligt grundad.

Dock kan jag notera att bara för att det inte krävs saklig grund för en uppsägning så kan en uppsägning ändå angripas utifrån diskrimineringslagen.

Men på denna punkt lär vi se hur rättspraxis utvecklas…