Sommaren börjar gå mot sitt slut och hösten är så småningom på ingång.

Senare i höst och framför allt i början på det nya året är det många chefer som sedvanligt ska sätta lön och genomföra lönesamtal.

Det ska dock i detta inlägg poängteras att den kloka och framåtblickande arbetsgivaren redan nu i september börjar det strategiska lönebildningsarbetet. Detta för att cheferna sedan i sin tur ska ges goda möjligheter att jobba med den operativa lönesättningen, det vill säga lönesättning och lönesamtal längre fram i höst och vinter (för arbetsgivare inom staten gäller dock annat årshjul då lönesättning i denna sektor sker i oktober).

Det lär väl inte ha undgått någon att vi för närvarande har en hög inflation. Se SCB för aktuell siffra (läs mer här). Detta ska ställas mot målet på 2 % (läs mer här).

Vi har under många år haft en låg, och ibland nästan obefintlig inflation vilket gör att många chefer och medarbetare på ett eller sätt har vant sig vid denna ekonomiska verklighet. Förvisso har det till och från framställts medarbetarargument för högre lön baserat på ökade levnadsomkostnader. Det vill säga inflation.

Detta i sin tur har varit tämligen lätt för chefer att bemöta genom att hänvisa till låg inflation.

Dock är det viktigt att komma ihåg att merparten av gällande löneavtal inte innehåller någon form av index- eller inflationsuppräkning.

När vi nu, till skillnad mot tidigare år har hög inflation är det naturligtvis viktigt att chefer känner sig trygga och kunniga vad gäller löneavtalens innehåll.

Även om tidigare argument (låg inflation) i sak har varit fel argument eftersom det saknar stöd i löneavtalen så har det trots sin felaktighet oftast fungerat ändå.

Men nu blir det sannolikt annorlunda.

Med dessa ”nya” förutsättningar är det viktigt att lönesättande chef har kunskap och trygghet i sin lönesättning och baserar sin argumentation på organisationens lönepolitik och inte minst på gällande lönekriterier.

Individuell lön ska baseras på arbetsresultat och måluppfyllelse och inte på prishöjningar i samhället.

Här är det sålunda viktigt att lönesättande chefer kan stå emot inflationsargumentet.