På stora delar av arbetsmarknaden tillämpas sedan många år tillbaka individuell lön. Dock finns det självklart kvar en del ”K-märkta” domäner (läs Svenska Byggnadsarbetarförbundet) som sannolikt inte under överskådlig framtid kommer att närma sig ett modernt individuellt lönesystem. Men tiden får väl ha sin gång vad gäller dessa ”K-märkta” domäner. Till och med Berlinmuren öppnades fast ingen trodde det var möjligt…

Men tillbaka till den del av arbetsmarknaden som befinner sig i nutid och tillämpar individuell lönesättning. Den stora förändringen kom när vi gick ifrån lönegradssystem och införde individuell lön. Då var den stora och viktiga utmaningen att få arbetsgivare, fack och medarbetare att förstå och tillämpa individuell lön. Nästa stora förändring var när begreppet lönesamtal introducerades. Många chefer fick därmed ett mandat att besluta om lönesättningen för sina medarbetare. Det var inte längre personalchefen som i förhandlingar med facket beslutade om lönen. Chefen förväntades med andra ord att agera som en tydlig arbetsgivare. Stora delar av 2000-talet har ägnats åt att utbilda chefer i hur man sätter individuell lön, hur man genomför lönesamtal, hur man hittar argument, hur man ska arbeta med lönekriterier o.s.v. Min bedömning är att vi alltid kommer att ha ett löpande behov av att utbilda chefer i denna fråga.

Men…det som idag är den stora utmaningen är att arbetsgivaren också måste arbeta aktivt med den egna lönepolitiken. I allt för många situationer är lönepolitiken likställd med något dokument som mer eller mindre upprepar de grundläggande intentionerna i gällande kollektivavtal. Lönepolitik är så mycket mer än detta. Lönepolitik är det strategiska långsiktiga lönearbetet. Lönepolitiken ska bland annat ge cheferna möjlighet att agera som en arbetsgivare. Lönepolitik handlar om att regelbundet kartlägga och analysera verksamhetens nuläge, styrkor, svagheter och därefter forma sin lönepolitik (lönestrategi). I detta arbete ingår också att identifiera de åtgärder som ska genomföras för att styra verksamheten i linje med lönepolitik.

Det är via den egna och aktiva lönepolitiken som grunden för en framgångsrik individuell lönesättning skapas.

Läs mer i den nya skriften ”Aktiv lönepolitik – från ord till handling”

Bild

Läs mer och beställ via: http://www.longandpartners.com/bocker.html