För några dagar sedan konstaterades att Sveriges kommuner och Landsting och Sobona (f.d Arbetsgivarförbundet Pacta) samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd kommit överens om ett nytt löneavtal för perioden 2018-04-01 – – 2021-03-31.

Avtalet innehåller bland annat skrivningar om ökat fokus på kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor. Och detta är i grunden bra eftersom det är viktiga framtidsfrågor för skolan.

Enligt min bedömning vore det välgörande för skolans framtida utveckling om de sista årens enorma fokusering på lön kan ändras så att även arbetsmiljöfrågan ges större utrymme.

Det blir lätt – enligt min uppfattning – en förenklad debatt om det bara är lönefrågan som är i fokus.

Parterna konstaterar i avtalet att ”Ett antal skolpolitiska reformer som påverkat lönestrukturen har genomförts. Dessa har krävt stora arbetsinsatser och på många håll skapat en icke ändamålsenlig lönestruktur och ökad personalomsättning”.

Kan vi med det nya avtalet hoppas att skolfrågan kommer att handla om mer än bara lön – och framförallt att vi inte får se fler statliga ingrepp i form av lärarlönelyft?

Det hade varit välgörande om så blir fallet…